قیمت پراید در بازار امروز پنجشنبه ۸ آبان ۹۹

قیمت پراید در بازار امروز پنجشنبه ۸ آبان ۹۹
قیمت پراید در بازار

به گزارش راهبرد معاصر؛ قیمت پراید در بازار امروز پنجشنبه ۸ آبان ۹۹ براساس مشاهدات میدانی به دست آمد که بر طبق آن این پراید همچنان با قیمت‌هایی بسیار غیرواقعی خرید و فروش می‌شود. البته این اختلاف قیمت زیاد سبب کاهش میزان معاملات این خودرو شده است. قیمت پراید هر روز بالاتر می رود. در ادامه قیمت پراید امروز پنجشنبه ۸ آبان ۹۹ را در جدول زیر می بینید.

 

با توجه به اینکه مجوز افزایش قیمت خودرو برای خودروسازان هر ۳ ماه یکبار مجاز شد باید منتظر افزایش چندباره قیمت‌ها در بازار باشیم. در ادامه قیمت پراید در بازار امروز پنجشنبه ۸ آبان ۹۹ را در جدول زیر ببینید.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn55668124/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9
اخبار خودرو