چه عواملی باعث ایجاد ترک در لاستیک خودرو می گردد؟
اگر کولر ماشین خراب باشد، میتوان تاحدودی تحمل کرد تا تعمیر بشود اما اگر لاستیک خراب بشود چی؟! لاستیک یکی از مهم ترین تجهیزات خودرو در عصر امروز و عصره...

متن کامل

چرا باید لاستیک ها را جا به جا کنیم ؟
همانطور که میدانیم لاستیک های خودرو نقش خیلی مهمی را اجرا می کنند و در عملکرد هم تاثیرگذار هستند پس در نتیجه حفظ وضعیت لاستیک ها، نگه داری از آنها و ت...

متن کامل

بهترین لاستیک خارجی
لاستیک خودرو را میتوان حیاتی ترین بخش در اتومبیل دانست و قبل از اینکه بخواهیم لاستیک خودرو خود را عوض کنیم باید به فاکتورهای مختلف و تولیدات برندها آش...

متن کامل

بهترین لاستیک ایرانی
لاستیک یکی از اجزای مهم برای هر خودرو به حساب می آید و تنها قسمت از خودرو هست که به صورت مستقیم با زمین در ارتباط است. همانطور که میدانیم اگر لاستیک ن...

متن کامل